Förberedande undervisning i Åbo

Valmistava opetus

Direktör för den svenska servicen inom sektorn för fostran och undervisning:

Liliane Kjellman, liliane.kjellman@turku.fi

Förberedande undervisning ordnas enligt behov.