Serviceenheten vid småbarnspedagogiska verksamheten

Päiväkoti

Puolalagatan 5
Åbo

02 262 5610 (Kundrådgivning, vardagar kl. 9.00–15.00)
02 330 000 (Växel)
varhaiskasvatus@turku.fi
http://www.turku.fi/sv/smabarnspedagogikens-chatt