S:t Olofsskolan

Peruskoulu vuosiluokat 7-9

Klostergatan 11
20700 Åbo

Christer Karlsson
02-262 9245
christer.karlsson@turku.fi
http://www.tkukoulu.fi/~sos/