Förberedande undervisning i Esbo

Valmistava opetus

Käynnistyy syksyllä 2016. Yhteyshenkilö: Outi Saloranta-Eriksson

outi.saloranta-eriksson@esbo.fi, tfn 09 816 52345