Kungsgårds daghem och förskola

Päiväkoti, Esiopetus

Päivähoito ja esikoulu

Kurtbyvägen 52
PB 78302, 02070 Esbo stad
02780 Esbo

Tina Ahlblad
043-826 6974
tina.ahlblad@esbo.fi
http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_dagvard/Esbo_centrum__Norra_Esbo/Kungsgards_daghem_och_forskola(3257)