Lagstads daghem och förskola

Päiväkoti, Esiopetus

Päiväkoti ja esikoulu

Esbogatan 7
PB 77301, 02070 Esbo stad
02770 Esbo

Harriet Weurlander
050-525 2702
harriet.i.weurlander@esbo.fi
http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_dagvard/Esbo_centrum__Norra_Esbo/Lagstads_daghem_och_forskola(3276)