Folkhälsans barnträdgård i Grankulla

Yksityinen päiväkoti, Esiopetus

Folkhälsan i Grankulla r.f.

Päiväkoti ja esikoulu

Södra Heikelvägen 5
02700 Grankulla

Anna Sonck-Räihä
050-356 5443
forestandare.fhgrankulla@elisanet.fi
http://www.kauniainen.fi/sv/utbildning_och_smabarnsfostran/smabarnsfostran/daghem/daghem_av_vilka_staden_koper_tjanster/folkhalsans_barntradgard