Förberedande undervisning i Grankulla

Valmistava opetus

Järjestetään tarpeen mukaan. Yhteydenotot: Anders Rosenqvist, Granhultsskolan (1-6), tai Catharina Sunesdotter, Hagelstamska skolan (7-9).

anders.rosenqvist@edu.grankulla.fi, 09-505 6325

catharina.sunesdotter@edu.grankulla.fi, 09-505 6305