Kielikylpy Grani Språkbad

Päiväkoti, Kielikylvyt

Kielikylpypäiväkoti

Stenbergsvägen 30
02700 Grankulla

Riitta Ojanperä
050-411 89 49
riitta.ojanpera@kauniainen.fi
http://www.kauniainen.fi/koulutus_ja_varhaiskasvatus/varhaiskasvatus/paivakodit/kielikylpy_grani_sprakbad