Förberedande undervisning i Helsingfors

Valmistava opetus

Kiertävä opettaja, ei yhteinäistä luokkaa.

Camilla Zakowski: camilla.zakowski@hel.fi