Fritidshemmet i Kottby "Friddan"

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kottby-Månsas svenska förening r.f.

Pohjolagatan 45
00600 Helsingfors

Helena Piksilä
040-725 8018
piksila@pp.inet.fi