Gruppfamiljedaghemmet Bystugan

Päiväkoti

Ryhmäperhepäiväkoti

Sandkullavägen 16 B
PB 70310, 00099 Helsingfors stad
00700 Helsingfors

Aino Ezzat-Agha
09-310 44861
040-334 31 72
rpph.bystugan@hel.fi
https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/dagvord/svenska-daghem/dh-bystugan