Haga förskola

Esiopetus

Stormyrvägen 22
PB 3057, 00099 Helsingfors stad
00320 Helsingfors

Mia Haglund
09-3106 4890
09-3108 6613
haga.forskola@hel.fi