Kallion ala-asteen koulu

Kielikylvyt

Peruskoulu vuosiluokat 1-6

Fjärde linjen 11-15
PB 3304, 00099 Helsinfors stad
00530 Helsingfors

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kallion-ala-aste/