Lauttasaaren yhteiskoulu

Kielikylvyt

Peruskoulu vuosiluokat 7-9

Storsvängen 19
00200 Helsingfors

Maarit Paldanius
09-684 1270
040-844 0296
maarit.paldanius@lauttasaarenyhteiskoulu.fi
http://www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi/