Meilahden ala-aste

Kielikylvyt

Peruskoulu vuosiluokat 1-6

Almvägen 6
PB 3206, 00099 Helsingfors stad
Helsingfors

Tero Tatterback
09-3108 6546 (rektor), 09-3108 6648 (kansli)
tero.tatterback@hel.fi
http://www.hel.fi/www/peruskoulut/fi/koulut/meilahden-ala-aste/