Valteri center för lärande och kompetens, Skilla

Peruskoulu vuosiluokat 1-9

Valteri består av sex riksomfattande center som erbjuder tjänster runtom i Finland.  Skilla är den svenskspråkiga enheten. Skilla kompletterar kommunala och regionala stödtjänster för lärande och skolgång. Våra tjänster kan rikta sig till enskilda barn och unga, deras lärare/skolpersonal eller en hel arbetsgemenskap. Vår skola är till för elever med funktionsnedsättningar.

Tenalavägen 15
00280 Helsingfors

Josefin Holmkvist
0295 332 212
0295 332 200
josefin.holmkvist@valteri.fi
http://www.valteri.fi