Språkbadsskolan

Esiopetus, Peruskoulu vuosiluokat 1-6, Kielikylvyt

Paul Hallvars gata 1
68600 Jakobstad

Kristiina Hellstrand
06-786 3495, 06-786 3496
050-468 9194
sprakbadsskolan@jakobstad.fi
http://kielikylpykoulu.pietarsaari.fi/