Kuokkalan yhtenäiskoulu, svenskspråkig undervisning

Peruskoulu vuosiluokat 1-9

Pohjanlahdentie 7
40520 Jyväskylä

Petri Palve
014-266 4487
050-60 913
petri.palve@jkl.fi
https://peda.net/jyvaskyla/kuokkalanyhtenaiskoulu/su