Hollihaan koulu

Kielikylvyt

Peruskoulu vuosiluokat 1-6

Kielikylpyesiopetus Hakalahden päiväkodissa

Pikiruukintie 4
67200 Karleby

Pertti Kuosmanen
06-831 3695
044-780 9767
pertti.kuosmanen@kokkola.fi
http://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/perusopetus/luokat_1_9_fi/hollihaan_koulu