Rödsö skolas eftis

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Rödsö Hem och Skola

Orresvägen 10
67400 Karleby

Siv-Britt Ström
045-345 6876