Päiväkoti

Bildningsavdelningens kansli: sivistys@kaskinen.fi

Esiopetus

Peruskoulu vuosiluokat 1-6

Chef för bildningsväsendet Sirkka Suurla, tfn 040 5042535 e-post: sirkka.suurla@kaskinen.fi

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Chef för bildningsväsendet Sirkka Suurla, tfn 040 5042535 e-post: sirkka.suurla@kaskinen.fi

Kielikylvyt