Peruskoulu vuosiluokat 1-6

Bildningschef för skolväsendet i Kristinestad, Maarit Söderlund, tfn 040-556 5733, maarit.soderlund@krs.fi

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Barnomsorgschef Annika Heikkilä, annika.heikkila@krs.fi

Peruskoulu vuosiluokat 7-9

Bildningschef för skolväsendet i Kristinestad, Maarit Söderlund, tfn 040-556 5733, maarit.soderlund@krs.fi

Kansankorkeakoulut