Förberedande undervisning i Kristinestad

Valmistava opetus

Seudulla kolme luokkaa: Petalax skola, Korsnäs skola ja Mosebackens skola. Kristiinnankaupungissa ja Kaskisessa ei omaa ryhmää.