Terjärv skola

Peruskoulu vuosiluokat 1-6

Ringvägen 143
68700 Terjärv

Camilla Vesala
040-714 2182
camilla.vesala@kronoby.fi
https://www.kronoby.fi/barn-och-unga/skolor-grundlaggande-utbildning/terjarv-skola/