Päiväkoti

Dagvårdschef Margot Flinck, tfn 0400-807 631, e-post: margot.flinck@kyrkslatt.fi

Peruskoulu vuosiluokat 1-6

Chef för svensk dagvård och utbildning Mikael Flemmich, tfn 040-733 0264, e-post:mikael.flemmich@kyrkslatt.fi

Peruskoulu vuosiluokat 1-9

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kaisa Ojanen, tfn 040-586 7291, e-post: kaisa.ojanen@kyrkslatt.fi

Musiikkioppilaitokset