Karuby skola

Peruskoulu vuosiluokat 1-6

Peruskoulu vuosiluokat 1-4

Hirsalavägen 623
02420 Jorvas

Greger Englund
040-126 9303
greger.englund@kyrkslatt.fi
https://www.kyrkslatt.fi/karuby-skola