Förberedande undervisning i Lappträsk

Valmistava opetus

Ei valmistavaa opetusta ruotsiksi.