Förberedande undervisning i Larsmo

Valmistava opetus

Seudulla neljä opetusryhmää: Kållby-Heimbacka, Lagmans, Terjärv, Oxhamn.