Kaksikielinen

Peruskoulu vuosiluokat 1-6

Direktör för centralen för bildning och välfärd: Kirsi Kinnunen tfn: 0440 555 250 e-post: kirsi.kinnunen@loviisa.fi

Peruskoulu vuosiluokat 7-9

Direktör för centralen för bildning och välfärd: Kirsi Kinnunen tfn: 0440 555 250 e-post: kirsi.kinnunen@loviisa.fi

Musiikkioppilaitokset