Generalshagens skola

Peruskoulu vuosiluokat 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta

För åk 1-9 erbjuder skolan också klassbunden specialundervisning för de elever som läser enligt verksamhetsområde

Drottninggatan 21
07900 Lovisa

Lotta Juslin
044-055 5340
lotta.juslin@edu.loviisa.fi
http://edu.loviisa.fi/index.php/gene_index.html