Lekgården - Leikkis

Päiväkoti, Esiopetus

Päiväkoti ja esikoulu

Kaksikielinen

Lekgränd 4
07930 Pernå

Sofia Lindstedt
044-055 5863
044-055 5371
Sofia.Lindstedt@loviisa.fi
http://loviisa.fi/fi/palvelut/paivahoitojavarhaisk/paivakodit