Bergö skola

Peruskoulu vuosiluokat 1-6

Bergö Nyvägen 43 B 4
66220 Bergö

Mikael Pietilä
06-343 0005
bergols@malax.fi
http://www.malax.fi/sv/utbildning-och-skolor/kommunens-skolor.html