Mosebacke förskola

Esiopetus

Skolgränd 9B
64230 Närpes

Anahit Norrbo, Rebecca Skrifvars
050-440 3530
mosebacke.forskola@narpes.fi
https://www.narpes.fi/sv/smabarnspedagogik-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/forskola