Förberedande undervisning i Pargas

Valmistava opetus

Ei valmistavaa opetusta ruotsiksi.