Östensö skola

Peruskoulu vuosiluokat 1-9

Erityinen tuki ja pienryhmäopetus, vuosiluokat 7-9

Skolvägen 44
68910 Bennäs

Ritva Kulla
06-785 0291
ostenso.skola@pedersore.fi
http://www.pedersore.fi