Päiväkoti

Daghemsföreståndare Thua Vanhanen tel. 044 - 7787 912 thua.vanhanen@salo.fi

Esiopetus

Peruskoulu vuosiluokat 1-6