Västersundoms skolas eftis

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Västersundoms Hem och skola

Hetbackavägen 3
01200 Vanda

Pia Valtonen
040-0978222
pia.valtonen.eftis@gmail.com