Koskeby skola

Peruskoulu vuosiluokat 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta

Peruskoulu vuosiluokat 1-6

Iltapäivätoiminta

Vöråvägen 3
66600 Vörå

Fredrik Sandelin
06 382 1711
050-305 3118
fredrik.sandelin@vora.fi
http://www.vora.fi/koskebyskola