Särkimo skola

Peruskoulu vuosiluokat 1-6

Salmonvägen 21
66640 Maxmo

Malin Pensar
050 435 0482
malin.pensar@edu.vora.fi
http://www.vora.fi/barn-och-utbildning/utbildning/skolor/sarkimo-skola-ak-1-6/