Ilmainen koulunkäynti ruotsiksi ja suomeksi

Suomessa kaikkien lasten on suoritettava peruskoulun vuosikurssit 1-9. Koulunkäynti on Suomessa maksutonta ja kaikilla lapsilla on oikeus käydä koulua jollakin maamme kansalliskielistä, suomeksi tai ruotsiksi. Koko päivähoito- ja kouluajan voi käydä ruotsiksi, aina yliopisto- ja korkeakoulutasolle saakka. Perusopetus alkaa lapsen täytettyä 7 vuotta ja sitä edeltää vapaaehtoinen esiopetusvuosi. Joissakin kunnissa esiopetus järjestetään päivähoidon yhteydessä, toisissa koulun yhteydessä. Vanhemmat valitsevat lapsensa koulukielen. Esimerkiksi kaksikielisissä perheissä, joissa kotikielet ovat suomi ja ruotsi, vanhempien tulee miettiä koulukielen valintaa tarkkaan. Jos vanhempien kielet ovat muut kuin suomi tai ruotsi, heillä on oikeus valita kieli, jolla he haluavat lapsen saavan opetuksensa. Koulunkäyntiä edeltää usein päivähoito tai esiopetus samalla kielellä kuin koulukieli. Suomessa on noin 280 ruotsinkielistä peruskoulua. Oppilaiden lukumäärä on noin 33 000.