Kielikylpy

Joissakin päiväkodeissa ja kouluissa järjestetään kielikylpyä. Suomen ensimmäinen kielikylpy aloitettiin Vaasassa 1987. Parhaiten kielikylpy toteutuu siten, että enemmistökielen lapset saavat vähemmistökielen opetusta erityisen kielikylpymenetelmän avulla. Suomessa tämä tarkoittaa siis, että suomenkieliset lapset kielikylpevät ruotsiksi. Henkilökunta puhuu suomenkielisten lasten kanssa vain ruotsia, mutta ymmärtävät myös suomea. Kielikylpypäiväkodissa aloittavien suomenkielisten lasten ei tarvitse osata ruotsia ennestään ja henkilökunta on yhteydessä vanhempiin suomen kielellä. Vanhempien tehtävänä on tukea lapsen äidinkieltä (suomea) kotona. Kielikylvyn tavoitteena on saavuttaa aktiivinen kaksikielisyys. Joillakin paikkakunnilla kielikylpyryhmissä voi saada opetusta aina vuosikursseille 7-9 saakka.