Koulujen kieli

Ruotsinkielisissä kouluissa kaikki opetus tapahtuu ruotsiksi ja opettajien äidinkieli on useimmiten ruotsi. Sekä ruotsin- että suomenkielisissä kouluissa opiskellaan toista kansalliskieltä pakollisena aineena. Ruotsinkielisissä kouluissa oppilaat opiskelevat suomea viimeistään 3. vuosikurssilta. Suomenkielisissä kouluissa ruotsin kielen opetus alkaa useimmiten vuosikurssilla 7, mutta tämä vaihtelee paikkakunnalta toiselle. Sekä ruotsin- että suomenkielisissä kouluissa luetaan myös muita kieliä, esimerkiksi englantia, saksaa, ranskaa tai venäjää.