Grundläggande utbildning 1-6

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning, Liliane Kjellman
tfn 02-262 9201
e-post: liliane.kjellman@turku.fi

Grundläggande utbildning 1-9

Eftis

Åbo stad Ungdomscentralen, Minna Saarinen, tfn 050-554 6128, e-post: minna.saarinen@turku.fi
Folkhälsan Syd, Monia Åkerberg
tfn 044-788 1021
e-post: monia.akerberg@folkhalsan.fi

Grundläggande utbildning 7-9

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning, Liliane Kjellman
tfn 02-262 9201
e-post: liliane.kjellman@turku.fi

Andra stadiets yrkesutbildning

Förberedande undervisning