Åbo yrkesinstitut

Andra stadiets yrkesutbildning

Studier på svenska inom enheten för handel och data

Råggatan 8 B-D
Råggatan 8 B-D
20720 Åbo

Tiina Nurmela-Aaltonen
040 657 0179
tiina.nurmela-aaltonen@turku.fi
www.turkuai.fi/sv/abo-yrkesinstitut