Braheskolan

Förskola, Grundläggande utbildning 1-6

Erbjuder kvällsdagvård och undervisning för åk 1-2

Djupdikesvägen 27
20810 Åbo

Nicke Wulff (åk 1-2)
040 5925891 (kansli)
nicke.wulff@turku.fi
https://www.turku.fi/sv/kontor/braheskolan