Daghemmet Villa Solaris

Privat daghem

Understödsföreningen för ett privat svenskspråkigt daghem i Åbo r.f.

 

Havregatan 24 A
20740 Åbo

Paula Rajalin
0400-283 880
villa.solaris@abo.fi
http://web.abo.fi/~villa.solaris/