Kerttulin päivähoitoyksikkö

Daghem, Förskola, Språkbad

Språkbadsdaghem och -förskola

Klockringaregatan 6
20500 Åbo

Virpi Killström
02-262 5865
virpi.killstrom@turku.fi
http://www.turku.fi/public/default.aspx?contentid=42363