Björneborgs svenska samskola (7-9)

Grundläggande utbildning 7-9

Otavankatu 16
28100 Björneborg

Rektor för högstadiet: Susanna Blomquist
02-634 8800
susanna.blomquist@bjss.fi
http://www.bjss.fi