Björneborgs svenska samskola, förskolan

Förskola

Otavankatu 16
28100 Björneborg

Patrik Grannas
02-634 8800
patrik.grannas@bjss.fi
http://www.bjss.fi